r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA DĘBLIN DOTYCZĄCE WYBORU NAZWY DLA NOWOPOWSTAŁEGO RONDA ZAKOŃCZONE

06.12.2023
KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA DĘBLIN DOTYCZĄCE WYBORU NAZWY DLA NOWOPOWSTAŁEGO RONDA ZAKOŃCZONE Burmistrz Miasta Dęblin przeprowadził konsultacje w zakresie wyboru nazwy dla nowopowstałego ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza (ciąg drogi powiatowej Nr 1449L) i Tadeusza Kościuszki oraz ciąg drogi wojewódzkiej nr 801 w Stężycy (obręb Nadwiślanka) poprzez podanie tematyki podlegającej konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 28 listopada 2023 r. do 03 grudnia 2023 r. i polegały na odpowiedzi na pytanie:

 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem przedstawionej poniżej nazwy rondu, zlokalizowanego  na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza (ciąg drogi powiatowej Nr 1449L) i Tadeusza Kościuszki oraz ciąg drogi wojewódzkiej nr 801 w Stężycy (obręb Nadwiślanka), (mapka stanowiła załącznik graficzny do niniejszej konsultacji):

 

  • „58 Lotniczego Pułku Szkolnego"
  • „Powstańców Styczniowych"
     

Należało zaznaczyć jedną z powyższych propozycji nazwy ronda i złożyć oświadczenie 
o zamieszkaniu na terenie miasta Dęblin.

Po zakończeniu konsultacji ustalono co następuje:

Łączna liczba mieszkańców miasta Dęblin, którzy wzięli udział w konsultacjach - 1631

Łączna liczba udzielonych odpowiedzi na „58 Lotniczego Pułku Szkolnego" - 1415 tj. 86,76%.

Łączna liczba udzielonych odpowiedzi na „Powstańców Styczniowych" - 216 tj. 13,24%

 

Tak więc znamy zdanie mieszkańców Dęblina na temat nazwy nowopowstałego ronda. 

Jak uchwalą Radni Rady Miasta Dęblin?, dowiemy się już niebawem. 


Więcej na BIP:  https://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=14225

Miasto Dęblin Pozytywnie

 

 

 

 

Powrót