r. Imieniny:
logo

XXV RAJD LEGIONISTÓW

08.12.2023
Plakat wydarzenia "XXV Rajd Legionistów" z datą 9 grudnia 2023 r. zawierający czarno-białe zdjęcie grupy żołnierzy w marszu. Informacje o organizatorach i partnerach poniżej. W dniu 9 grudnia 2023 r. w ramach „II Dęblińskich obchodów urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego” odbędzie się „XXV Rajd Legionistów”, na który zaprasza Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego, Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Rykach im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” oraz Dęblińskie Koło Ligi Morskiej i Rzecznej. Szczegóły znajdują się na plakacie i w regulaminie rajdu.

REGULAMIN RAJDU:

 

I. Cel i zadania Rajdu:

 • upamiętnienie 340 rocznicy bitwy pod Wiedniem;
 • upamiętnienie 260 rocznicy urodzin i 210 śmierci księcia Józefa Poniatowskiego;
 • upamiętnienie 193 rocznicy wybuchu powstania listopadowego i 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego;
 • upamiętnienie 170 urodzin Władysława hr. Zamoyskiego – właściciela Zakopanego i części Tatr Polskich;
 • upamiętnienie 150 rocznicy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i zorganizowanej turystyki w Polsce;
 • upamiętnienie 115 rocznicy urodzin gen. pil. Witolda Urbanowicza – patrona 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie;
 • upamiętnienie 110 urodzin mjr. Jerzego Jaskólskiego ps. „Zagończyk” – dowódcy oddziałów AK - WiN;
 • upamiętnienie 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • upamiętnienie 105 rocznicy urodzin gen. pil. Tadeusza Andersza i mjr. pil. Bolesława Gładycha – uczestników Bitwy o Anglię;
 • upamiętnienie 95 rocznicy pierwszej promocji oficerskiej w „Szkole Orląt” oraz powołania Gimnazjum w Dęblinie;
 • upamiętnienie 80 rocznicy śmieci gen. broni Władysława Sikorskiego – premiera rządu RP na uchodźctwie;
 • upamiętnienie 30 rocznicy powołania Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego;
 • upamiętnienie 30 rocznicy nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Dęblinie imienia 15 Pułku Piechoty „Wilków”;
 • promocja zdrowia po przez propagowanie zrównoważonego transportu i upowszechnianie aktywnego wypoczynku.

II. Informacje ogólne:

Rajd odbędzie się 9.12.2023 r. (sobota) na trasie rowerowo-motorowej, pieszych i Nordic Walking:

a) rowerowo-motorowa: Dęblin [ul. Rynek Pomnik Niepodległości ul. Niepodległości – ul. Kocka – ul. Skotnickiego] – Kleszczówka Bobrowniki (Bursztynowym Szlakiem Greenways) [ul. Rynek pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Rynek – ul. Dęblińska (zielonym pieszym szlakiem im gen. F. Kleeberga i zielonym pieszym szlakiem dojściowym) – cmentarz parafialny, grób Michała Sochackiego uczestnika powstań narodowych 1830 i 1863 r. – ul. Dęblińska (zielonym pieszym szlakiem dojściowym i zielonym pieszym szlakiem gen. F. Kleeberga)] – Dęblin [ul. Długa – ul. Krasickiego – ul. Spacerowa – ul. Balonna cmentarz wojenny – ul. Podchorążych dąb „Grot” – ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” cmentarz komunalny, Pomnik Sybiraków – ul. Wiślana – ul. Tysiąclecia – ul. Lipowa fort nr II „Mierźwiączka” – ul. Jagiellońska – ul. Staromiejska – ul. Kocka (niebieską pętlą Bursztynowego Szlaku Greenways) – ul. Niepodległości] – Dęblin, ul. Rynek Pomnik Niepodległości (Bursztynowym Szlakiem Greenways); 

b) dowolna piesza zaprojektowana przez kierowników drużyn: start sprzed dęblińskich szkół i Przedszkola nr 1;
meta na ul. Rynek przed Pomnikiem Niepodległości (z tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Dęblinie,
podczas wojny polsko-rosyjskiej w sierpniu 1920 r.);

c) dowolna rowerowa i dowolna Nordic Walking zaprojektowana przez kierowników drużyn: start sprzed dęblińskich szkół;
meta na ul. Rynek przed Pomnikiem Niepodległości (z tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Dęblinie,
podczas wojny polsko-rosyjskiej w sierpniu 1920 r.);

start trasy: a) godz. 9.00;

start tras: b) i c) godz. wyznaczona przez kierowników drużyn.

III. Warunki uczestnictwa:

w Rajdzie można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo w drużynach od 3  10 osób zgłoszonych przez: instytucje,
jednostki WP, placówki upowszechniania kultury, organizacje harcerskie i turystyczne, przedszkola, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, zakłady pracy; niepełnoletni i niepełnosprawni mogą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat;

zgłoszenia na Rajd przyjmuje Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT do 8.12.2023 r.  godz. 15.00, na <e-mail:pttdeblin@wp.pl>  
i koniecznie potwierdzonych telefonicznie na nr +48 696 399 768 lub telefonicznie na nr +48 698 044 600; 

zgodnie z art., 7. ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO
oraz zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z dn. 24 maja 2018 r. uczestnicy Rajdu, a w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie, wyrażają świadomie wyraźną
i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych tylko w celu realizacji Rajdu do jego zakończenia.

IV. Obowiązki uczestników:

od uczestników Rajdu wymaga się przebycia wybranej trasy wg powyższego Regulaminu, przestrzegania KARTY TURYSTY
I KRAJOZNAWCY, przepisów ruchu drogowego i p. poż., posiadanie dowodu tożsamości, ubezpieczenia, odpowiedniego ubioru
i obuwia oraz niezbędnego ekwipunku turystycznego, a na trasie rowerowo-motorowej, sprawnego roweru, motoroweru, motocykla, samochodu oraz co najmniej jednego „Znicza Pamięci” na drużynę z identyfikatorem, który winien być zapalony
przed Pomnikiem Niepodległości; ponadto od harcerek i harcerzy wymaga się wypełniania PRAWA HARCERSKIEGO.

V. Świadczenia organizatorów:

potwierdzenie punktów na Dęblińską Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną Oddziału Dęblińskiego PTT, Odznakę Turystyki Pieszej PTTK, Kolarską Odznakę Turystyczną PTTK; Motorową Odznakę Turystyczną PTTK, Odznakę Zielonych Szlaków- Greenways PTTK.

VI. Postanowienia końcowe:

uczestnicy Rajdu, biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie;

za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Rajdu, odpowiadają ich opiekunowie;

Organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu spowodowane przez lub z udziałem uczestników;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania fotografii z uczestnikami Rajdu;

uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.

VII. Kierownictwo Rajdu:

Zarząd Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego.

 

LEGIONY TO STRACEŃCÓW LOS 

 

 

Uczestnicząc w Rajdzie,

Weź udział w akcji „Zapal Znicz Pamięci”

dla Legionistów, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Tych,
którzy położyli życie swoje na ołtarzu Ojczyzny

Zapraszamy!

 

Organizatorzy.

 

Załączniki

Plakat wydarzenia "XXV Rajd Legionistów" z datą 9 grudnia 2023 r. zawierający czarno-białe zdjęcie grupy żołnierzy w marszu. Informacje o organizatorach i partnerach poniżej.
Powrót