r. Imieniny:
logo

TO BYŁ WAŻNY DZIEŃ DLA PRACOWNIKÓW MZGK DĘBLIN – JUBILEUSZ

15.09.2017
To był ważny dzień dla pracowników MZGK Dęblin – Jubileusz Dnia 8 września 2017 roku w Dęblinie w jednej z Dęblińskich restauracji odbył się jubileusz 50-lecia powstania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

To już pięćdziesiąt lat jak powstał ten zakład pracy. Wróćmy pamięcią do roku 1967 gdzie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dęblinie powołało do życia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Zakład zatrudniał 29 pracowników, a pierwszym jego Prezesem był Stanisław Kucułyma.                                                                                                                                         

Przez kolejne lata Zakład rozrastał się i realizował coraz bardziej ambitne zadania na rzecz mieszkańców Dęblina. W 1970 roku uruchomiono studnię głębinową, a w 1982 powstaje pierwszy projekt oczyszczalni ścieków, która zostaje uruchomiona w 1993 roku.                                                  

Lata dwutysięczne to przekształcenie  zakładu w spółkę prawa handlowego o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka zoo. i dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury służącej mieszkańcom.  

Rok 2003 to wielki sukces, MZGK Dęblin zostaje laureatem organizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju konkursu na „Firmę Roku Lubelszczyzny”.

Aktualnie zakład wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt umożliwiający szybkie usuwanie awarii oraz prowadzenie robót remontowo – budowlanych, a przeprowadzone reformy zwiększyły przychody oraz liczbę miejsc pracy.

Ten krótki rys historyczny obrazuje jak wielką transformację przechodził ten Zakład Pracy, który cały swój wysiłek koncentruje na polepszaniu usług komunalnych mieszkańców naszego miasta.

Na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz samorządowych oraz liczna grupa zaproszonych gości . Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył medale pracownikom Dęblińskiego zakładu za długoletnia służbę,  przyznawane przez prezydenta RP. Złożył również dyplom uznania na ręce aktualnej prezes Alicji Zwierzchowskiej za profesjonalizm w zarządzaniu działalnością na rzecz rozwoju miasta Dęblin, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, jakość świadczonych usług, otwartość na współpracę a także za dbałość o ochronę środowiska naturalnego.

Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka  gratulowała wszystkim pracownikom odnosząc się do historii powstania zakładu. Życząc wszystkim sukcesów zarówno w pracy jak i w życiu osobistym, Pani Prezes dalszego rozwoju firmy, satysfakcji z osiąganych wyników oraz wszelkiej pomyślności.

Podczas uroczystości również mogliśmy wysłuchać i obejrzeć prezentacje multimedialną o dziejach powstania zakładu aż do dni dzisiejszych oraz planowanych inwestycjach na przyszłość. Swój występ wokalny zaprezentowała również Martyna Kozłowska podopieczna Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie w akompaniamencie gitary Michała Pastuszaka.

Po oficjalnej część uroczystości pracownicy mogli zacząć świętować obchody jubileuszu we własnym gronie.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji oraz zapoznania się z listą odznaczonych pracowników MZGK Dęblin.

Odznaczeni przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce:


Marek Bednarek odznaka II stopnia złota,

Ewa Frącek odznaka I stopnia,

Piotr Gajda odznaka I stopnia – srebrna,

Marek Grudka Marek odznaka II stopnia – złota,

Dariusz Gzubicki odznaka I stopnia – srebrna,

Wiesław Paduch odznaka I stopnia-srebrna,

Dariusz Szafranek odznaka I stopnia srebrna,

Tomasz Szewczyk odznaka I stopnia srebrna,

Norbert Tyszkiewicz odznaka I stopnia srebrna,

Ryszard Włodarczyk odznaka I stopnia srebrna,

Aneta Wojczuk odznaka I stopnia srebrna


Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym odznaczeni zostali:


Marek Bednarek,

Barbara Filipek,

Ewa Frącek,

Wiesław Grzelak,

Wiesław Jakubik,

Marian Jędrys,

Zbigniew Kamiński,

Zbigniew Kozak,

Waldemar Krupa,

Sławomir Madejski,

Grażyna Paczek,

Wiesław Paduch,

Józef Rodak,

Zbigniew Walaszek,

Ryszard Włodarczyk,

Jacek Wolny


Medalem srebrnym odznaczeni zostali:


Piotr Gajda,

Dariusz Gzubicki,

Anna Karaś,

Dariusz Szafranek

Powrót