r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ZIT MOF RYK

21.02.2024
Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Ryk Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2023-2030 (Strategia ZIT MOF Ryk).

Strategia ZIT MOF Ryk swoim zasięgiem obejmuje 3 gminy: Ryki, Dęblin oraz Stężycę.

Konsultowany dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego. Inwestycje realizowane w ramach instrumentu ZIT mają charakter ponadlokalny i będą oddziaływać na mieszkańców całego obszaru, a ponadto mają sprzyjać zacieśnianiu współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego jest niezbędnym warunkiem do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych projektów.

Zgłaszanie uwag

Opracowany projekt dokumenty strategii wraz z fiszkami projektowymi dostępny będzie w dniach od 21 lutego 2024 r. do 28 marca 2024 r.

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rykach:  https://umryki.bip.lubelskie.pl
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin: https://bip.um.deblin.pl
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca: https://ugstezyca.bip.lubelskie.pl
na stronie internetowej Gminy Ryki: https://www.ryki.pl/
na stronie internetowej Miasta Dęblin: https://www.deblin.pl/
na stronie internetowej Gminy Stężyca: https://www.gmina-stezyca.pl/
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach (pokój 121)
w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin (pokój 12)
w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca (pokój 13)

Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT można wnosić poprzez:

  • złożenie wypełnionego formularza osobiście w siedzibach Urzędów: w Urzędzie Miejskim w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub w Urzędzie Gminy Stężyca, Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca.
  • przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: ryki@ryki.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu Strategii ZIT MOF Ryk").
  • przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionego formularza na adres Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki. Formularz musi wpłynąć do siedziby Urzędu w terminie trwania konsultacji tj. do dnia 28 marca 2024 r.

 

Więcej inofrmacji na stronie:

Powrót