r. Imieniny:
logo

ŚLUBOWANIE NOWEGO BURMISTRZA – PIERWSZA SESJA IX KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

07.05.2024
Kobieta w różowym garniturze i mężczyzna w ciemnym garniturze wymieniają dokumenty w formalnym ustawieniu, z mikrofonem i obserwatorami w tle. W dniu 6 maja 2024 r. w Ratuszu Miasta Dęblin odbyła się I sesja IX kadencji Rady Miasta Dęblin, którą prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta – radny senior – Ryszard Gruszczyński.

Nowy Burmistrz oraz nowo wybrani Radni Rady Miasta Dęblin złożyli ślubowanie. Ustępująca burmistrz – Beata Siedlecka, przekazała stanowisko nowemu włodarzowi – Romanowi Dariuszowi Bytniewskiemu, który po wygłoszeniu expose przyjął gratulacje od zgromadzonych gości.

Druga część sesji odbyła się w Sali Obrad Miejskiego Ratusza. Po przyjęciu porządku obrad Radni przystąpili do wyboru Prezydium Rady Miasta oraz Przewodniczących Komisji. Jednogłośnie, w tajnym głosowaniu, przewodniczącym Rady Miasta został wybrany Tomasz Mikusek, a wiceprzewodniczącymi Kamil Kopeć i Renata Grążka.

Przewodniczącymi Komisji stałych zostali:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Grzegorz Janaszek, wiceprzewodniczący Jarosław Czynszak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodnicząca Edyta Jaroszyk, wiceprzewodniczący Renata Mikusek

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu

Przewodnicząca Paulina Wojtaś, wiceprzewodniczący Grażyna Szczepańska

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego

Przewodnicząca Renata Mikusek, wiceprzewodniczący Edyta Jaroszyk

 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 

Przewodnicząca Agnieszka Bazyluk, wiceprzewodniczący Grażyna Szczepańska

 

Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej 

Przewodnicząca Ewelina Kopeć, wiceprzewodniczący Ryszard Gruszczyński

 

Zdjęcia: Aleksandra Szponder, Jan Cydejko

Tekst: Kamil Krypski

Miasto Dęblin Pozytywnie 

Powrót