r. Imieniny:
logo

PROŚBA DO ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ZSZ NR 1 W DĘBLINIE.

14.05.2024
Szkoła z logo programu Erasmus+ na fasadzie, ogrodzenie, niebieskie niebo z chmurami w tle. Jubileusz 80-lecia Naszej Szkoły jest tuż tuż.

Dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów związanych
z naszą placówką. Mogą to być zdjęcia, filmy, stare dokumenty, wszystko co może wzbogacić uroczystość jubileuszową. 


Materiały można przesyłać tradycyjną pocztą lub przynieść do szkoły (po wykonaniu kopii gwarantujemy ich zwrot):

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie 
ul. Tysiąclecia 27
08-530 Dęblin
z dopiskiem: „materiały 80-lecie”

lub przesłać pocztą elektroniczną: 
zsz1foto@gmail.comz dopiskiem: „materiały 80-lecie”

 

Prosimy również o krótką informację na temat dostarczanych materiałów:

  • z którego roku pochodzą, 
  • jakich wydarzeń dotyczą, 
  • kto jest ich właścicielem/autorem, itp.

Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i współpracę.

 

 

                                                                                                              

Z poważaniem
                                                                 Dyrektor
                                                Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie
                                                                                Artur Misiak

 

Powrót