r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23 MAJA 2024 R.

28.05.2024
Zapytanie ofertowe z dnia 23 maja 2024 r. na wykonanie zadania pn. Wykonanie 5 - letniego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów obiektu budowlanego położonego przy ul. Niepodległości 9, działka nr 646/5 w Dęblinie obejmującego zadaszenie placu targowego (dwie wiaty) i budynek zaplecza socjalno - sanitarnego

Wiecej informmacji na stronie bip.um.deblin.pl

Powrót