r. Imieniny:
logo

NOWY PROJEKT W SOSW DĘBLIN

13.06.2024
Dwóch mężczyzn stoi na scenie podczas otwarcia konferencji, po lewej mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu, po prawej prezentowane są informacje na ekranie. Dyrektor SOSW w Dęblinie, Beata Kursa, w dniu 17.05.2024r. podpisała umowę uczestnictwa placówki w projekcie „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”.

W konkursie współorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wzięło udział 1000 placówek, wyłoniono 120! Celem projektu jest rozwój środowiskowego modelu psychologicznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży poprzez budowanie sieci wspólnie działających instytucji, gdzie można będzie otrzymać skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania. To bardzo ważne, gdyż deficyty emocjonalne, zaburzenia psychiczne są często diagnozowane u uczniów, a dostępność do lekarza jest ograniczona. Wyzwaniem dla współczesnej psychiatrii dziecięcej jest liczba osób wymagających wsparcia, rzetelnej diagnozy i celowanej terapii. Mamy nadzieję, że współpraca zaplanowana do roku 2029 będzie w praktyce oznaczać: obserwację dzieci w placówce, objęcie ich opieką medyczną, opracowanie i realizację planu terapeutycznego- wszystko w ścisłej współpracy z rodzicami.

 

Autor: Beata Kursa Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dęblinie 

 

Miasto Dęblin Pozytywnie

 

Więcej znajdziecie na:

https://sosw.deblin.pl/art,4942,konferencja-inaugurujaca-projekty

 

Powrót