r. Imieniny:
logo

70 LECIE MP 4 IM. JANA PAWŁA II W DĘBLINIE POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN ROMANA DARIUSZA BYTNIEWSKIEGO

04.07.2024
70 lecie MP 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie pod Patronatem Burmistrza Miasta Dęblin
Romana Dariusza Bytniewskiego W dniu 07 czerwca br. Odbył się Jubileusz Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie. Z tej okazji dyrektorzy, nauczyciele, dzieci, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz instytucji stacjonujących na terenie miasta spotkali się w ogrodzie przedszkolnym placówki.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego i Hymnu Przedszkola przy
akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Dęblina pod kierownictwem Kapelmistrza p. Marcina
Bąby. Następnie Dyrektor MP4 p. Dorota Piasecka przywitała wszystkich przybyłych na tę
uroczystość. Podkreśliła, że Jubileusz  jest właśnie po to, aby ocalić od zapomnienia cząstkę historii i
ludzi, którzy ją tworzyli, łączyć różne pokolenia ludzi tworzących wizerunek przedszkola, docenić ich
dorobek i tworzyć jego nowe oblicze.

Swoją obecnością zaszczycili Jubileusz byli dyrektorzy MP4 oraz emerytowana i obecnie pracująca kadra pedagogiczna i administracyjno – obsługowa, rodzice, wychowankowie, absolwenci, sponsorzy i przyjaciele naszej placówki.

Słowa uznania i podziękowania do wszystkich skierował p. Roman Dariusz Bytniewski – Włodarz naszego Miasta Dęblin, p. Barbara Grzesiak – Z-ca Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz p. Aleksandra Szkutnik – Przewodnicząca Rady Rodziców w MP 4. W czasie przemówień gości nie zabrakło życzeń, upominków, listów gratulacyjnych i ciepłych słów.

Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowych była część artystyczna przygotowana przez p. Grażynę Soldat, p. Monikę Święch – Skóra, p. Iwonę Kowalczyk i p. Iwonę Papis z Grupami: „Jeżyki”, „Tygryski” i „Biedronki”.

Po występach dzieci  słowa ogromnej wdzięczności pani Dyrektor skierowała do byłych i obecnych Nauczycieli, Pracowników Obsługi i Administracji za tworzenie historii tego niezwykłego miejsca, miejsca przyjaznego, bezpiecznego i twórczego dla każdego dziecka, za dotychczasową pracę pedagogiczną, za jej jakość, za dbałość o wszechstronny rozwój dzieci, za zaangażowanie, serce i oddanie.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek dla gości, podczas którego były wspomnienia, a także rozmowy i miłe słowa. Zaproszeni goście oglądali w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie wystawę kronik przedszkolnych z okresu  działalności przedszkola od 1953 do roku 2024 oraz wpisywali się do pamiątkowej księgi.

Imprezę prowadziły p. Karolina Teresińska – Cyran i p. Edyta Papis wprowadzając nas w kolejne punkty programu. Na pamiątkę miłego spotkania goście wchodząc otrzymywali  drobny upominek.

Zwieńczeniem uroczystości był piknik rodzinny. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawom dzieci i rodziców. Nie zabrakło różnych atrakcji dziecięcych rozweselających ten świąteczny dzień dzięki uprzejmości naszych sponsorów i ludzi zaprzyjaźnionych. 

Była to piękna uroczystość. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie a pracownikom życzymy kolejnych sukcesów i tak wspaniałych jubileuszy.

„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…wtedy proste dziękuję - zawiera wszystko
co chcemy wyrazić”

Tekst: Dorota Piasecka Dyrektor Miejskie Przedszkola nr 4 w Dęblinie
Zdjęcia: Mateusz Popiel

Miasto Dęblin Pozytywnie

Powrót