r. Imieniny:
logo

TRWAJĄ PRACE W OS. JAGIELLOŃSKIE

16.10.2017
Trwają prace w os. Jagiellońskie Miasto Dęblin rozpoczęło w br. realizację inwestycji polegającej na budowie i przebudowie dróg w os. Jagiellońskie.

Biorąc pod uwagę bardzo zły stan dróg, docelowo planowana jest przebudowa wszystkich dróg na osiedlu. Jednak ze względu na duży zakres robót (sieć ulic o długości ok. 5 km) inwestycja będzie prowadzona etapowo.

Etap I zadania, realizowany w 2017 r. obejmuje kompleksową przebudowę 3 dróg gminnych w os. Jagiellońskie w Dęblinie, tj. :

  • Frycza Modrzewskiego,
  • Jana Długosza,
  • ul. Wł. Jagiełły,

o łącznej długości prawie 1,5 km.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia ulic z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami na posesje z zastosowaniem rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników, a także budowa odwodnienia w ww. ulicach.

Całkowita wartość zadania to 5 412 683,93 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" (edycja 2017 r.),
na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim nr 805  w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2017 r. na realizację zadania
pn. „Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie - I etap”.

 

 

Powrót