r. Imieniny:
logo

JUBILEUSZ 40-LECIA SOSW W DĘBLINIE

15.11.2017
Jubileusz 40-lecia SOSW w Dęblinie W dn. 10.11.2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 40-lecia. Dzień ten nierozłącznie związany jest z postacią naszego Patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 5-tą rocznicą nadania placówce imienia i sztandaru.

Hasło Jubileuszu 40-lecia to „Ojczyzna w sercu się zaczyna”. W uroczystości udział wzięła cała społeczność szkolna. Jubileusz Ośrodka był okazją do zaproszenia wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie, Burmistrz Miasta Dęblin, Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, Wicestarosta Powiatu Ryckiego, Naczelnik Oświaty i Spraw Społecznych UM w Dęblinie, Proboszcz i Wikariusze z zaprzyjaźnionych Parafii, przedstawiciele jednostek wojskowych z terenu Dęblina, Dyrektor Sanepidu w Rykach, Prezes MZGK w Dęblinie, zastępca Kierownika RUP w Rykach, Właściciele zaprzyjaźnionych firm, Dyrektorzy ośrodków kultury oraz placówek oświatowych, w tym Ośrodków specjalnych z województwa lubelskiego. Gościliśmy również byłych i emerytowanych Pracowników Ośrodka, łącznie z kadrą kierowniczą, z inicjatywy której 40 lat temu utworzono placówkę.

Uroczystego otwarcia obchodów dokonała dyrektor Beata Kursa. Następnie głos zabrali zaproszeni Goście gratulując „Jubilatce” dotychczasowych osiągnięć, składając wyrazy uznania i życząc dalszych sukcesów. Obdarowano nas cennymi upominkami: m.in. nagłośnienie i meble do świetlicy szkolnej od Burmistrz Miasta Dęblin, cenna książka od Lubelskiego Kuratora Oświaty, sprzęt nagłaśniający od dęblińskich szkół, pamiątkowe ryngrafy, listy gratulacyjne od Przyjaciół placówki. Za wszystko serdecznie dziękujemy.

Podczas części artystycznej mogliśmy przypomnieć sobie najważniejsze fakty z historii naszego kraju. Zaprezentowane przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli wiersze i pieśni patriotyczne wzbudziły głębokie emocje. Nowatorska pantomima ukazująca losy narodu polskiego na przestrzeni wieków spowodowała wzruszenie wśród wszystkich obecnych. Uroczystość uświetniło wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Dęblin. Pani Beata Siedlecka doceniając wysiłek i artyzm wykonawców w konkursie ph „Pieśń
o Marszałku” zwróciła uwagę na potrzebę kultywowania tradycji oraz rozwój patriotycznego ducha wśród młodych ludzi. Warto wspomnieć o niezwykłej i bogatej galerii zdobiącej salę gimnastyczną – stanowiły ją prace plastyczne przedstawiające portrety Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonane przez naszych Wychowanków.

Chcąc zapoznać Gości z historią, dorobkiem i bazą placówki, przedstawiliśmy bogatą prezentację multimedialną. Można również było podziwiać dorobek artystyczny funkcjonującej ponad 20 lat grupy teatralnej „Wesołe Skrzaty”. Młodzi, zdolni artyści wykorzystując piękną scenografię wystawili spektakl pt. „Jaś i Małgosia”.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej wydarzenie miało charakter niezwykle podniosły, uroczysty i radosny. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się Rodzice i Pracownicy szkoły, którzy korzystając z pomocy zaprzyjaźnionej „Wisełki” w Stężycy, przyczynili się do przygotowania wyśmienitego poczęstunku. Wspólne biesiadowanie przebiegało w ciepłej, przyjaznej atmosferze, nie obyło się bez wzruszeń, wspomnień i łez…

Przygotowanie Jubileuszu przyczyniło się do pogłębienia więzi społeczności szkolnej oraz integracji ze środowiskiem. Poszerzyliśmy grono przyjaciół i instytucji, na których wsparcie zawsze możemy liczyć.

Z pewnością, całą uroczystość można zaliczyć do bardzo udanych. Wspólne działania podczas organizacji przedsięwzięcia pozytywnie wpłynęły na rozwój naszych Wychowanków, bo przecież Ich sukcesy i uśmiech są dla nas najważniejsze...

 

FOTOGALERIA SOSW
(Autor: Czarek Pyrka)

Jubileusz 40-lecia SOSW - prezentacja, plik: Rozszerzenie: ppsx, Rozmiar: [10.69 MB]

 

Powrót