r. Imieniny:
logo

1 % NA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DĘBLINIE 20 I 21 DRUŻYNA HARCERSKA ,, NIEPRZETARTY SZLAK” W SOSW W DĘBLINIE

19.01.2018
1 % na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie 20 i 21 Drużyna Harcerska ,, Nieprzetarty Szlak”  w SOSW w Dęblinie Za pośrednictwem Fundacji ,, Dum Spiro, Spero” PROSIMY Wspomóż nas 1% swojego podatku

Plakat
Powrót