r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

13.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dotyczące na usługi w zakresie działań informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

Więcej o zapytaniu ofertowym na: bip.um.deblin.pl
Powrót