r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 26.07.2018 R.

26.07.2018
Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 r. Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP II – budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka odc. km 0+576,9 – 0+654,27

Więcej informacji o przetargu na stronie : bip.um.deblin.pl

Powrót