r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (24.04.2018 R.)

24.04.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (24.04.2018 R.) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna jesień”.

 

 

 

 

 

 

- Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS) [DOCX]

- Załącznik nr 1 do WZUS [DOCX]  zaktualizowany załącznik nr 1 do WZUS [PDF]

- Załącznik nr 2 do WZUS [DOCX]

- Załącznik nr 3 do WZUS [DOCX]

- Załącznik nr 4 do WZUS [RTF]

- Załącznik nr 5 do WZUS [RTF]

- Załącznik nr 6 do WZUS [RTF]

- Załącznik nr 7 do WZUS [RTF]

- Załącznik nr 8 do WZUS [RTF]

- Załącznik nr 9 do WZUS [RTF]

- Załącznik nr 10 do WZUS [RTF]

 

UWAGA!
Zamawiający dokonał zmiany w zał. nr 1 do WZUS - wykaz zmian [PDF]

Zaktualizowany załącznik nr 1 do WZUS [PDF]

W związku ze zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.05.2018 r. do godz. 10.00.

 


 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

 


 

Informacja o udzieleniu zamówienia [PDF]

 

Powrót