r. Imieniny:
logo

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNA JESIEŃ”

09.05.2018
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNA JESIEŃ” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie informuje że w okresie od 09.05.2018r. do 17.05.2018r. prowadzona jest rekrutacja uczestników pierwszej edycji projektu realizowanego na terenie Miasta Dęblin „Aktywna Jesień”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 60 roku życia, niepełnosprawne lub niesamodzielne które korzystają lub kwalifikują się do objęcia pomocą OPS , lub pomocą w ramach Programu Rządowego „Pomoc Żywnościowa”.
 
W związku z powyższym kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przystąpienie do projektu nie może być wyższe niż 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej, lub 1028,00 zł. na osobę w rodzinie.
 
Informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni:

- Pani Monika Wiejak i Pani Monika Droździkowska, nr tel. 81 883 25 05,
- Pani Aneta Sztobryn, nr tel. 81 883 02 16
 
Powrót