r. Imieniny:
logo

PODPISANIE UMOWY NA REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W DĘBLINIE.

15.05.2018
Podpisanie umowy na remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Dnia 15 maja 2018 roku w Ratuszu Miejskim Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wraz ze Skarbnikiem Miasta Agatą Zarębą podpisały drugą umowę na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”, polegające na termomodernizacji budynku ZSO.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji
 • Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową
 • Docieplenie dachu i stropodachów
 • Wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • Remont schodów zewnętrznych
 • Montaż klimatyzacji
 • Wymianę oświetlenia na energooszczędne
 • Budowę instalacji fotowoltaicznej
 • Budowę instalacji solarnej
 • Przebudowę instalacji c.o. i c.w.u.
 • Przebudowę węzła cieplnego

Zadanie polegające na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących to wydatek rzędu 4 197 828,87 zł brutto. Zakończenie robót budowlanych w ZSO przewidywany jest na sierpień 2019 r.

Cały projekt o wartości ponad 12 mln zł obejmuje ponadto termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, Urzędu Miasta i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Powrót