r. Imieniny:
logo

UWAGA !!! FAŁSZYWY INKASENT

25.05.2018
UWAGA !!! FAŁSZYWY INKASENT  Z uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory - legitymacje opatrzone zdjęciem i logo Spółki, imienne upoważnienia wystawione przez Prezesa Zarządu, ponadto ubrani są w ubrania robocze opatrzone znakiem firmowym Spółki.  

LogoZ uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory - legitymacje opatrzone zdjęciem i logo Spółki, imienne upoważnienia wystawione przez Prezesa Zarządu, ponadto ubrani są
w ubrania robocze opatrzone znakiem firmowym Spółki.  

INKASENCI  UPRAWNIENI SĄ TYLKO I WYŁACZNIE DO DOKONYWANIA ODCZYTÓW WODOMIERZY I/LUB URZADZEŃ POMIAROWYCH ORAZ SPRAWDZANIA, CZY POZA WODOMIERZEM NIE WYSTĘPUJĄ NIEOPOMIAROWANE PODŁĄCZENIA.

Ponadto informujemy, że pozostali pracownicy Spółki dokonujący jakichkolwiek czynności na sieciach i przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych ubrani są również w ubrania robocze posiadające logo MZGK Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób podających się za pracowników Spółki, prosimy o pilny kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer 81 88 30 590 czynny całodobowo oraz pod numer alarmowy Policji 997 lub 112.

Bardzo prosimy Klientów Spółki o zachowanie szczególnej ostrożności.

Prezes Zarządu Spółki       

mgr inż. Alicja Zwierzchowska

Powrót