r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 22.06.2018 R.

22.06.2018
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 22.06.2018 R. Budowa oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

Więcej informacji o przetargu na stronie : bip.um.deblin.pl
Powrót