r. Imieniny:
logo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSIEDLU RYCICE

06.08.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwsze prace ziemne rozpoczęto w ciągu ul. Nowej na odcinku od strony ul. Tysiąclecia. Sukcesywnie front robót będzie się przesuwał w głąb ul. Nowej. W dalszej kolejności Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w ul. Starej.

W sumie w os. Rycice wybudowane zostanie 4,54 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz 2 pompownie ścieków.

Planowany termin zakończenia robót, zgodnie z zawartą umową, to 30 kwietnia 2019 roku.

Z prowadzonymi pracami budowlanymi związane są pewne niedogodności i utrudnienia dla mieszkańców, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Unijne

 

Powrót