r. Imieniny:
logo

OBCHODY 228. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W DĘBLINIE.

07.05.2019
OBCHODY 228. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W DĘBLINIE. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie. Mszę celebrował proboszcz tamtejszej parafii Zbigniew Daniluk, ks. mjr Marcin Czeropski proboszcz z parafii wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie oraz ks. mgr Dariusz Wójcik z parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. Po mszy świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej, uczestnicy przeszli ulicami miasta przed Pomnik Niepodległości – plac przed Ratuszem Miejskim.

Z okazji 3 Maja Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wygłosiła okolicznościowe przemówienie. W swoim wystąpieniu przypomniała o znaczeniu Konstytucji oraz o wartościach w niej zawartych, podkreśliła również znaczenie roli społeczno – potriotycznych. Swoje przemówienie wygłosił także Stanisław Gogacz Senator RP. List okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał Szef Sekcji Wychowawczej Centrum mjr Marek Przedpełski. Po odczytaniu rozkazu o wyróżnieniach żołnierzy Komendant Centrum płk Waldemar Wiśniewski wraz z Szefem Sztabu 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk. Jarosławem Rosińskim odznaczyli medalami: mjr Marka Przedpełskiego, kpt. Dariusza Kozunia, st. chor Marcina Chruścińskiego.

Po oddaniu salwy honorowej oraz odczytaniu Apelu Pamięci przez mjr Przedpełskiego, delegacje złożyły wieńce i wiązanki. Hołd poległym za Ojczyznę oddali przedstawiciele: dęblińskiego samorządu, władz wojewódzkich i powiatowych, dęblińskich jednostek wojskowych, służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń oraz placówek oświatowych. Honorową wartę przed pomnikiem pełnili podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz dziewczęta w strojach historycznych z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Uroczystości na placu przed Ratuszem Miejskim zakończyły się koncertem w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina oraz defiladą Kompanii Honorowej wystawionej przez Lotniczą Akademię Wojskową.

Następnie w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski. Sesja rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego Miasta Dęblin oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyło się wręczenie Medalu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin dla ppłk pil. obs. Jana Hryniewicza. Wiceprezes Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk dypl. pil.  Zdzisław Mularski odczytał Laudację. Medal i Akt Nadania Honorowego Obywatela Miasta Dęblin dla ppłk pil. obs. Jana Hryniewicza odebrał Prezes Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP mjr nawig. mgr Mirosław Michaluk.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie Kombatanckiej Gwiazdy Pamięci. Wiceprezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego st. chor sztab w st. spocz Mirosław Błażejczyk z Burmistrz Miasta Dęblin Beatą Siedlecką wręczyli odznaczenia Kombatanckiej Gwiazdy Pamięci „Polska Niepodległa 1918” następującym osobom:

 • ppłk w st. spocz Ryszardowi Skalskiemu;
 • mjr w st. spocz Januszowi Czerneńko;
 • st. chor sztab w st. spocz Marianowi Pieprzowskiemu;
 • st. chor sztab w st. spocz Ryszardowi Mikulskiemu;
 • mł. chor w st. spocz Krzysztofowi Kuźmie.

Na koniec okolicznościową sesję uświetnił występ słowno-muzyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie z klasy 2a pod opieką Pani Barbary Kurek. 

 

Podczas uroczystości wiązanki złożyły następujące delegacje:

 1. Władze samorządowe miasta Dęblin
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gogacz
 3. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wiązankę złoży pan Leszek Kowalczyk – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
 4. Władze samorządowe powiatu Ryckiego
 5. Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Dęblin
 6. 1 Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie
 7. Delegacja Składu Stawy 3. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz Zakładu Elaboracji Amunicji w Stawach
 8. 22. Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie
 9. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie
 10. Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie
 11. Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy Zbigniew Hałaczkiewicz
 12. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie
 13. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 14. dęblińskie instytucje kultury: Muzeum Sił Powietrznych, Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna
 15. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dęblinie
 16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
 17. Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 18. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dęblinie oraz Koło Nr 7 Polskiego Związku Diabetyków w Dęblinie
 19. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie w Dęblinie oraz Związek Żołnierzy WP Koło nr 17 w Dęblinie
 20. Pierwsza Drużyna Harcerzy „Parasol” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Dęblinie
 21. Delegacja dęblińskich placówek oświatowych
 22. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dęblinie
 23. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Dęblin
 24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1w Dęblinie
 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
 26. Koło Nr 4 Dęblin-Miasto oraz Koło START Polskiego Związku Wędkarskiego
 27. Lokalna Grupa Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”
 28. Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON oraz Dęblińskie Stowarzyszenie Sportowe „Orlęta”
 29. Towarzystwo Przyjaciół Dęblina
 30. przedstawiciele „Prawa i Sprawiedliwości” w Dęblinie
 31. Delegacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
 32. Zarząd Osiedla „Lotnisko”
 33. Zarząd Osiedla „Irena”
 34. Dęblińska Rada Przedsiębiorców

 
Organizatorami tegorocznych obchodów 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja są:

 • Miasto Dęblin
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
 • 41. Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego

 

Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.

Powrót