r. Imieniny:
logo

PROJEKT: AKTYWNA JESIEŃ

21.05.2019
PROJEKT: AKTYWNA JESIEŃ Dobiegł końca pierwszy etap projektu „Aktywna Jesień” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. Okres realizacji pierwszego etapu projektu rozpoczął się od 1 stycznia 2018 roku, a zakończył do 30 kwietnia 2019 roku. W ramach projektu udział wzięło 32 mieszkańców Dęblina powyżej 60 roku życia. Siedmiu udzielono wsparcia w ramach Mobilnego Punktu Opieki, te usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, zaś dwadzieścia pięć osób korzystało z projektu w nowo otwartym Domu Dziennej Pomocy Osobą Starszym na ul. Bankowej.

Podczas zakończenia dnia 26 kwietnia na spotkanie z dęblińskimi seniorami przybyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie Monika Kośmińska oraz Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, gratulując seniorom ukończenia projektu, jednocześnie przypominając, że zawsze są mile widziani w DDP na Bankowej. Dla każdego z seniorów został przygotowany dyplom ukończenia projektu „Aktywna Jesień” oraz zostały wręczone sadzonki pomidorów, które mają symbolizować ten efektywnie spędzony czas, jednocześnie jest to prezent o który trzeba dbać i który ma przypominać, aby dbać również o siebie kiedy jest się seniorem.

W ramach projektu zostały przeprowadzone zadania:
- trening kompetencji życiowych,
- wsparcie psychologiczne,
- wsparcie terapeutyczne,
- spotkania prozdrowotne,
- wyjazdy edukacyjno – integracyjne,
- warsztaty nowoczesnych technologii,
- działania terapeutyczne, muzykoterapia, arteterapia,
-wsparcie pielęgniarskie.

Kierownikiem projektu jest kierownik OPS w Dęblinie Monika Kośmińska, koordynatorem  inspektor ds. projektów strukturalnych Elżbieta Kowalik, zaś opiekunami DDP w Dęblinie Jolanta Szpak i Beata Kurzyp.

Cały projekt trwał będzie do 30 kwietnia 2021 roku i docelowo ma zaopiekować się 95 osobami z naszego miasta.  Projekt „Aktywna Jesień” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.
Powrót