r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

29.05.2019
INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty” Dęblin z siedzibą w Dęblinie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej z okazji 10-lecia klubu UKS Gabaryty Dęblin”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 4 czerwca 2019 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. kultury i organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.

 

Powrót