r. Imieniny:
logo

WYNIKI KONKURSU „SZCZĘŚLIWA RODZINA”

05.06.2019
Wyniki Konkursu „Szczęśliwa Rodzina” Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu „Szczęśliwa Rodzina” promującego rodzinę bez przemocy, alkoholu i uzależnień.

Otrzymaliśmy łącznie 44 prace. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 15 roku życia) i open (dla osób w każdym wieku). Prace mogły być wykonane dowolną techniką, w formie rysunku (prace plastyczne) lub opowiadania, wiersza (prace literackie).
 
Celem konkursu było uświadomienie mieszkańcom Dęblina zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie oraz mechanizmów kształtujących to zjawisko. Do 20 maja br. przyjmowano zgłoszenia, z których ogromną większość stanowiły prace plastyczne – 38, prac literackich było 6. Dnia 27 maja 2019 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie, ocenili twórczość uczestników i wyłonili zwycięzców. Było to bardzo trudne zadanie gdyż wszystkie prace były wyjątkowe.
 
Przedstawiamy pełną listę zwycięzców:
 

W kategorii „PRACA PLASTYCZNA”

 • I miejsce w kategorii wiekowej junior – Marcel Kurek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie
 • I miejsce w kategorii wiekowej open – Siemierzewicz Marcin ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dęblinie
 • Wyróżnienia:
  • Maria Kołaczek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie
  • Marta Oberda ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie
  • Basia Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie
 
W kategorii „PRACA LITERACKA”
 
 • I miejsce w kategorii wiekowej junior – Arkadiusz Celej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie
 • I miejsce w kategorii wiekowej open – Gabriela Korpysa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dęblinie
 • Wyróżnienia:
  • Michał Kępka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie
  • Alan Przerwiński ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie
  • Wiktoria Kurowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie
  • Szymon Flik ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz nauczycielom i rodzicom za wsparcie i zaangażowanie. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.
 
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Dęblinie

 

Powrót