r. Imieniny:
logo

SPRAWOZDANIE Z KOLOROWEGO TYGODNIA EKOLOGICZNEGO ODBYTEGO W DNIACH 13 – 17 MAJA 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBLINIE

25.06.2019
SPRAWOZDANIE Z KOLOROWEGO TYGODNIA EKOLOGICZNEGO ODBYTEGO W DNIACH 13 – 17 MAJA 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBLINIE Kolorowy tydzień ekologiczny odbył się pod hasłem „Myśl logicznie – żyj ekologicznie”. Głównym celem tygodnia ekologicznego było kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy.

Działania miały na celu uświadomienie potrzebę ochrony środowiska, współodpowiedzialności  za jego stan, przypominanie potrzeby segregowania, zagospodarowania surowców  wtórnych. Potrzebę podejmowania działań prozdrowotnych w we własnym życiu, w tym zagrożenia  związane z niewłaściwym odżywianiem i brakiem ruchu na świeżym powietrzu.

Każdy dzień dedykowany był innym działaniom na rzecz ochrony przyrody.

Poniedziałek to Dzień Natury – kolor zielony. Tego dnia został rozstrzygnięty konkurs na tabliczkę „Szanuj zieleń”. W konkursie uczestniczyło 21 uczniów klas IV. Zwycięzcami zostali:

1 miejsce Michał Kępka

2 miejsce Kacper Kurdziałek i Gabriela Wojdat

3 miejsce Wiktoria Szlendak i Mateusz Działa.

Wszystkie tabliczki wykonane na konkurs zostały ustawione w ogródku szkolnym.

W tym dniu odbył się także konkurs wiedzy z zakresu zasad prawidłowego odżywiania się dla klas IV. W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Mieli oni do rozwiązania test zawierający 13 pytań. Najlepiej z jego rozwiązaniem poradzili sobie:

1 miejsce Aneta Gąsior

2 miejsce Filip Szymański

3 miejsce Aleksandra Wawrzynowska.

Ponadto w świetlicy szkolnej odbyły się wiosenne doświadczenia.

 

Wtorek to Dzień Zdrowia - kolor czerwony.

 W tym dniu odbył się   klasowy konkurs na plakat „Woda to życie” w dwóch kategoriach – klasy I – III oraz IV – VIII.

Zwycięskie plakaty należały do klasy II b i V b. 

Na lekcjach odbyły się także pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

Świetlica szkolna w tym dniu przygotowała wystawę pt. „Sztuka ze śmieci”. Były to  prace plastycznych wykonane przez uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych z materiałów wtórnych, z odpadów.

 

Środa to Dzień Ekologa - kolor niebieski

W tym dniu odbył się turniej ekologiczny dla klas V. Wzięło w nim udział 16 uczniów. Każdy miał do rozwiązania zestaw 16 zadań. Najlepiej poradzili sobie i zajęli:

1 miejsce Michał Krupiński

2 miejsce Martyna Prządka

3 miejsce Agata Krogulec i Patryk Siedlecki.

Na przerwie obiadowej odbył się pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczennice klasy VII należące do koła ekologicznego – Wiktorię Gołębiewską i Julię Ulicz. Modelami zaś byli uczniowie klasy IV a, również członkowie koła. Stroje zostały zaprojektowane i wykonane z materiałów wtórnych, przede wszystkim z folii bąbelkowej.

 

Wtorek i środa to dni, kiedy odbyła się zbiórka makulatury o której wcześniej uczniowie zostali poinformowani ogłoszeniami rozmieszczonymi na tablicach ogłoszeń oraz ustnie przez wychowawców klas.

 

Czwartek to Dzień Słońca- kolor żółty.
Dzień życzliwości – pod tym hasłem członkowie koła ekologicznego rozdawali uczniom słoneczek z napisem   „UŚMIECHNIJ SIĘ !!!”. Każdy smutny  uczeń otrzymywał takie słoneczko. Słoneczka wykonane zostały wcześniej na zajęciach koła ekologicznego.

Na długiej przerwie odbył się konkurs sportowo – ekologiczny „Segregowanie śmieci”. Delegacje klas walczyły w różnych konkurencjach, między innymi w celnym rzucie śmieciem do pojemnika oznaczonego odpowiednim kolorem. Zwyciężyły klasy IV a i IV b.

Pod hasłem: Czarujemy ze śmieci -  ekologiczna torba na zakupy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dla klas IV – VIII na wykonaną torbę z odpadów. Na konkurs wpłynęły 23 prace. Zwycięzcami zostali:

1 miejsce Micha Kępka

2 miejsce Alan Przerwiński

3 miejsce Szymon Działa i Patrycja Stawska.

Piątek – Dzień Ziemi to kolor brązowy

Odbyło się podsumowanie tygodnia ekologicznego połączonego z koncertem życzeń dla Ziemi, przypomnieniem idei obchodów Dnia Ziemi oraz wręczeniem dyplomów i nagród rzeczowych.

Członkowie koła ekologicznego zajęli się porządkowaniem rabat kwiatowych w ogródku szkolnym oraz ich nawożeniem, myciem i odświeżeniem tabliczek do oznaczania roślin.

Każdego dnia był wybierany uczeń który najbardziej pomysłowo był ubrany w danym kolorze.

Zwycięzcy:

kolor zielony Gabriela Wojdat

kolor czerwony Julia Pawłowska

kolor niebieski Jakub Babik

kolor żółty Milena Cieślik

kolor brązowy Agata Krogulec.

 

Link (foto): http://www.sp2deblin.szkolnastrona.pl/art,584,sprawozdanie-z-kolorowego-tygodnia-ekologicznego-odbytego-w-dniach-13-17-maja-2019-w-naszej-szkole

Powrót