r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2019
Zapytanie ofertowe Miasto Dęblin zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie działań informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”.

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 13.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

 

Opis przedmiotu zamówienia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

Formularz ofertowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [65.70 KB]

Wzór umowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [546.91 KB]

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [332.19 KB]

Powrót