r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE SIEĆ

13.09.2019
Spotkanie podsumowujące sieć Serdecznie zapraszamy uczestników sieci oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli na uroczyste podsumowanie oraz zakończenie IV edycji sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i wychowawców na temat: „ZACHOWANIA AGRESYWNE U DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I Z AUTYZMEM”.

 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie podsumowujące sieć odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dęblinie, w dniu 17.09.2019 r. o godz. 14:00, w sali nr 13, I piętro
 
Harmonogram spotkania:
  1. Powitanie gości przez koordynatora sieci, Panią Magdalenę Piechotę, dyrektora PP-P w Dęblinie.
  2. Wykład pracowników naukowo - dydaktycznych UMC w Lublinie - Pani Anny Siudem dr psychologii, psychoterapeuty oraz Pana Ireneusza Siudema dr psychologii, psychologa społecznego, psychoterapeuty.
    „Zaburzenia eksternalizacyjne, a ryzyko sięgania po środki psychoaktywne: alkohol,narkotyki i dopalacze”.
  3. Uroczyste wręczenie zaświadczeń.
  4. Poczęstunek dla gości.
 
Serdecznie zapraszam
Dyrektor PP-P w Dęblinie
Powrót