r. Imieniny:
logo

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W SOSW W DĘBLINIE!

13.09.2019
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w SOSW w Dęblinie! Rozszerzamy naszą ofertę o w/w pomoc dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Specjaliści oczekują na dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie:
  • Fizjoterapii
  • Integracji Sensorycznej
  • Logopedii
  • Terapii pedagogicznej i psychologicznej
  • Surdoterapii
  • Tyfloterapii
 
Te wielospecjalistyczne zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego
i społeczno-emocjonalnego. Zajęcia organizowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie.
 
Zespół Wczesnego Wspomagania to wysoko wykwalifikowana kadra, która dokonuje diagnozy potrzeb psychofizycznych i opracowuje indywidualny program dla dziecka.
 
Drodzy Rodzice pamiętajmy, że stymulacja sfer rozwojowych skutkuje zmniejszeniem opóźnień i jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.
 
Zapraszamy do zwiedzania naszej placówki i udziału w zajęciach WWRD.
 
Powrót