r. Imieniny:
logo

SZKOLENIE Z ZAKRESU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

02.10.2019
Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej w terminie 18 – 19 października 2019 r.

I Dzień:
 • Zajęcia edukacyjne.
 • Przepisy prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej rolno-spożywczych produktów z gospodarstw rolnych w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów roślinnych.
 • Uwarunkowania prowadzenia przez rolników sprzedaży.
 • Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny.
 • Wytwarzanie produktów o tradycyjnym charakterze.
 • Wymogi higieniczno-sanitarne.
 • Regulacje prawne w zakresie rozliczeń podatkowych.
 • Zasady etykietowania produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.
 • Rejestracja produktu lokalnego.
 • Promocja i sprzedaż produktu.
 
II Dzień:
 
Wizyta studyjna w inkubatorze sprzedaży bezpośredniej prowadzonym przez Stowarzyszenie.
 
Grupa Odrolnika, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa oraz w Centrum Produktu Lokalnego Rzuchowa, Rzuchowa 1a, 33-114 Rzuchowa. Zajęcia terenowe w inkubatorze przedsiębiorczości.
 
Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy, których siedziba mieści się na obszarze objętym LSR. W przypadku wolnych miejsc do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkałe na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. jednej z gmin :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż, Nowodwór według kolejności złożenia kompletnej deklaracji uczestnictwa.
 
Zasady rekrutacji:
 • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD.
 • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR.
 • Osoba pełnoletnia.
 • Kolejność zgłoszeń.
 
Limit miejsc – 20 uczestników zakwalifikowanych przez LGD.
 
Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze do dnia 15 października 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 w godzinach od 8.00 – 16.00.
 
Powrót