r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

28.10.2019
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej "Projektem" oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Powrót