r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.10.2019 R.

28.10.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.10.2019 R. W związku z zamiarem wykonania podziału geodezyjnego działki nr 4057/5 położonej w Dęblinie przy ul. 15 P.P. Wilków, obręb 0001 Dęblin, jednostka rejestrowa G.2806, KW LU1Y/00010516/4, stanowiącej własność Miasta Dęblin, na dwie działki, proszę o podanie łącznych kosztów wykonania mapy z projektem podziału na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), według załącznika mapowego.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót