r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 06.02.2020 R.

06.02.2020
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 06.02.2020 R. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad wymianą oświetlenia ulicznego i parkowego w Mieście Dęblin w ramach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

Więcej informacji o prztargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót