r. Imieniny:
logo

PODPISANIE UMOWY NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PARKOWEGO W MIEŚCIE DĘBLIN

20.11.2019
Podpisanie umowy na wymianę oświetlenia ulicznego i parkowego w Mieście Dęblin Miasto Dęblin realizuje projekt pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

W dniu 31 października 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Dęblin reprezentowanym przez Burmistrz Miasta Dęblin Beatę Siedlecką a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stefana Tatarka oraz w obecności Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji Henryka Rozenbajgiera i Inspektora ds. Inwestycji Waldemara Strigla.
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
  • modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin;
  • budowa systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
Inwestycja polegać będzie na: modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalacja 1808 opraw LED).
 
Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Miasta Dęblin.
 
Rezultatem projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 
Wartość projektu wynosi: 5 178 945,72 zł, kwota dofinansowania to: 3 602 787,69 zł.
 
Planowany termin realizacji zadania: 01.01.2018 roku – 30.09.2020 roku.
 
Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.
Powrót