r. Imieniny:
logo

BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN INFORMUJE, ŻE...

21.11.2019
BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN INFORMUJE, ŻE... Urząd Miasta w Dęblinie prowadzi rozpoznanie w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym niezbędne jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta Dęblin odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

 

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

Zainteresowani skorzystaniem z programu mieszkańcy winni złożyć ankietę inwentaryzacyjną w Urzędzie Miasta w Dęblinie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – pokój 108, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, w terminie do 10 grudnia 2019 r.

Wzór ankiety do pobrania w pokoju 108 Urzędu Miasta Dęblin lub na dole tego ogłoszenia.

Ankietę można przesłać także drogą elektroniczną na adres: poczta@um.deblin.pl lub emajek@um.deblin.pl

 

Ankieta inwentaryzacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.13 KB]

Informacja w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [233.04 KB]

Powrót