r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIASTA DĘBLIN

16.01.2020
KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIASTA DĘBLIN Szanowni Państwo, w dniach od 22.11.2019 r. do 20.01.2020 r. odbędą się w Dęblinie konsultacje społeczne na temat zmiany granic z Gminą Stężyca poprzez dołączenie do Miasta Dęblin części sołectw Nadwiślanka i Stężyca (ok.20 ha), na których położona jest dęblińska oczyszczalnia ścieków oraz część gruntów do niej przyległych przy ulicy Mickiewicza wraz z gruntami cmentarza prawosławnego.

Oczyszczalnia ścieków była wybudowana pod koniec XX wieku z założeniem, aby obsługiwała około 100 tys. ludzi. Miasto Dęblin wykupiło grunt pod oczyszczalnią ścieków od Stężycy za 700.000 zł. Grunt z budynkiem i budowlami wciąż jednak pozostaje w granicach Gminy Stężyca, gdzie nasza spółka MZGK płaci podatki, obecnie ok. 200.000 zł rocznie. Oczyszczalnia była już dwukrotnie modernizowana przez Dęblin, za duże pieniądze. W chwili obecnej, aby sprostać przepisom unijnym modernizujemy ją trzeci raz za kwotę 34.000.000 zł. Kiedy w 2020 r. zakończymy zadanie, wartość budowli znacznie wzrośnie, a należne podatki, w podwójnej wysokości, tj. ok. 400.000 zł, wpłyną do budżetu Gminy Stężyca. Jesteśmy zmuszeni wyprostować tą nienaturalną sytuację    i podjąć działania w kierunku racjonalnego usytuowania granic miasta w celu likwidacji wieloletnich zaniedbań, wskutek których nasze miasto traci duże pieniądze z tytułu podatków, a tym samym nie realizuje w szerszym zakresie zadań na potrzeby mieszkańców, tj. kanalizacji, wodociągów, dróg, itp. Ubiegamy się też o grunty przyległe do ulicy Mickiewicza włącznie z zaniedbanym cmentarzem prawosławnym, tak aby nie tworzyć enklawy Gminy Stężyca w Dęblinie.

Biorąc udział w konsultacjach mogą Państwo wypowiedzieć się na ten temat w przygotowanych ankietach wyrażając swój głos w opcjach jestem "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Od 22.11. br. ankiety będą dostępne w budynku Urzędu Miasta, na zebraniach osiedlowych i u ankieterów.


Zapraszamy mieszkańców do jak najliczniejszego udziału w wyrażaniu swojej woli, w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie.

 

 

Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany granic Miasta Dęblin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [288.13 KB]

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dęblin ws. zmiany granic Miasta Dęblin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [418.29 KB]

 

Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 22.11.2019 r. w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, składu osobowego Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzoru protokołu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [655.72 KB]

 

Uchwała Nr XVII/104/2019 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Dęblin oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.76 MB]

 

 


 

Powrót