r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE

13.12.2019
OGŁOSZENIE W związku z odnotowywaną coraz większą obecnością dziko żyjących zwierząt na terenie miasta Dęblin, a w szczególności lisów, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta zwracamy się z apelem do mieszkańców o niedokarmianie dzikich zwierząt, zabezpieczanie pojemników na odpady znajdujące się przy domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, prawidłowe utrzymanie zieleni przez właścicieli terenów.

 

           

 

Przypominamy:

  • nie zbliżać się do dziko żyjących zwierząt,
  • nie dokarmiać lisów oraz nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych, stanowi to bowiem łatwe pożywienie dla zwierząt,
  • utrzymywać czystość i porządek na terenie swojej nieruchomości – wszystko to zmniejsza prawdopodobieństwo odwiedzin przez dzikie zwierzęta m.in. przez lisy.

 

Mając na uwadze przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i zdrowie, apelujemy zatem o niedokarmianie zwierząt.
O czystość i porządek musimy dbać wszyscy.

 

 

Urząd Miasta Dęblin
Powrót