r. Imieniny:
logo

UWAGA!!! WSZYSCY MIESZKAŃCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

02.01.2020
UWAGA!!! Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Dęblin będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierają w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą urząd będzie musiał naliczyć opłatę podwyższoną będącą DWUKROTNOŚCIĄ stawki podstawowej.


SEGREGACJA ODPADÓW STAJE SIĘ OBOWIĄZKIEM A NIE WYBOREM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.22 MB]

Powrót