r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 03.01.2019 R.

03.01.2020
Ogłoszenie o przetargu z dnia 03.01.2019 r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót