r. Imieniny:
logo

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM

03.11.2014
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM Starosta Rycki zawiadamia strony o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w Dęblinie, oznaczonej działkami Nr 2890/2 o pow. 0,0116, 2890/4 o pow. 0,0121ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr LU1Y/00006533/8...

Zawiadomienie w formacie PDF - kliknij aby zobaczyć
Powrót