r. Imieniny:
logo

INFORMACJA Z LXVI SESJI RADY MIASTA DĘBLIN

03.11.2014
INFORMACJA Z LXVI SESJI RADY MIASTA DĘBLIN Informacja z LXVI sesji Rady Miasta Dęblin W dniu 30 października 2014 r. w Ratuszu Miasta odbyła się LXVI sesja Rady Miasta Dęblin, którą prowadzili Przewodniczący Rady Miasta - Henryk Wiejak oraz Wiceprzewodniczący Rady – Witold Kleczkowski.

W sesji uczestniczyło 13 radnych, a ponadto:
• Burmistrz Miasta – Stanisław Włodarczyk z pracownikami Urzędu Miasta,
• Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Waldemar Podsiadły,
• Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych,
• przewodniczący zarządów osiedlowych,
• przedstawiciele prasy.

Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk przedłożył informację o swojej pracy w okresie od 25 września 2014 r. do 29 października 2014 r.

Przygotowane zostały materiały na dzisiejszą sesję Rady Miasta, w tym informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Dęblin w roku szkolnym 2013/2014 a ponadto:
• 27 września – brałem udział w rocznym szkoleniu członków Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzonym przez PSP w Rykach.
• 27 września – uczestniczyłem w obchodach 50-lecia dęblińskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
• 28 września – brałem udział w dożynkach gminnych w Stężycy.
• 30 września – uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu poświęconej przedstawieniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin. Głównym tematem była sprawa ewentualnego ujęcia w Studium zbiornika wodnego na Wieprzu. Projekt takiego zbiornika znalazł się w projekcie Studium, jednakże nie został uzgodniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Komisja zaopiniowała, aby zrezygnować ze zbiornika i przedstawić projekt Studium do publicznego wglądu. Studium zostało wyłożone do publicznego wglądu w okresie od 15 października do 12 listopada br., w tym czasie można się zapoznać z zapisami projektu, natomiast uwagi można zgłaszać na piśmie do dnia 3 grudnia 2014 r. W dniu 28 października odbyła się publiczna debata na temat Studium, stawiły się 3 osoby.
• 2 października – brałem udział w spotkaniu z Klubami Seniora z miasta Dęblin, gminy Stężyca i gminy Ryki.
• 3 października – przysięga wojskowa w Centrum Szkolenia Inzynieryjno-Lotniczego – udział brała Pani Zastępca.
• 3 – 4 października – odbyły się targi dla przedsiębiorców w ramach projektu „Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem była prezentacja oferty inwestycyjnej Dęblina oraz jego potencjału rozwojowego, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność, współpracy nauki z biznesem czy prezentacja oferty dęblińskich firm. 4 października została powołana Dęblińska Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Miasta Dęblin oraz odbyła się impreza integracyjna na targowisku miejskim przy ul. Niepodległości, gdzie m.in. zaprezentowano piosenkę promującą Dęblin (zespół lokalny BLOOM) oraz odbył się koncert zespołu Oddział Zamknięty.
• 6 października – brałem udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.
• 6 października – wizyta w Dęblinie ks. biskupa Piotra Sawczuka – biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej. Ks. biskup wizytował parafię p.w. Chrystusa Miłosiernego a jednocześnie odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Urząd Miasta.
• 7 – 8 października – wyjazd do Rumi na obchody 60-lecia nadania praw miejskich.
• 9 października – uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Okólnej 19.
• 10 października – miejskie obchody Święta Edukacji Narodowej. W tym roku odbyły się one w Zespole Szkół Nr 3 i były połączone z 80-leciem nadania Sztandaru placówce. W uroczystościach wziął udział m.in. Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz. Wręczone zostały odznaczenia i nagrody.
Wykaz nauczycieli odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
1. Jolanta Kutera - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dęblinie,
2. Jolanta Tarka - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dęblinie,
3. Sławomir Ojrzyński - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie,
4. Małgorzata Laskowska - nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 w Dęblinie,
5. Małgorzata Wnuk - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie.
Nauczyciel wyróżniony nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty - Roman Dariusz Bytniewski.

Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Burmistrza Miasta Dęblin:
1. Jolanta Kutera - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dęblinie,
2. Anna Dominiak - dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Dęblinie,
3. Sławomir Ojrzyński - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie,
4. Małgorzata Ługowska-Wojdat - wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie,
5. Barbara Dziedzicka - wicedyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie,
6. Anna Iwanek - wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie,
7. Wanda Michaluk - nauczyciel chemii, geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
8. Krystyna Godlewska - nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dęblinie,
9. Bożena Słapek - nauczyciel geografii i przyrody Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie.

Wykaz nauczycieli, którzy uzyskali status zawodowy nauczyciela mianowanego:
1. Agnieszka Kurek - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Dęblinie,
2. Iwona Papis - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkola Nr 4
w Dęblinie,
3. Monika Święch-Skóra - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Dęblinie,
4. Barbara Bytniewska - nauczyciel biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Dęblinie,
5. Marta Czajkowska - nauczyciel biblioteki i j. polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie,
6. Kinga Dąbek - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie,
7. Aneta Król - nauczyciel pedagog Szkoły Podstawowej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie,
8. Ewa Laszczewska - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Gimnazjum Nr 4 w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Dęblinie,
9. Agnieszka Stefanek - nauczyciel wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie,
10. Agata Błażejewska - nauczyciel wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie.
Wręczone zostały również stypendia Jana Pawła II dla najzdolniejszych uczniów naszych placówek oświatowych (łącznie 47 uczniów).
• 10 października – uroczystości Święta 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, uczestniczyła Zastępca Burmistrza.
• 11 października – brałem udział w zorganizowanej przez Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej konferencji pt. „Historia Dęblina na tle wydarzeń I wojny światowej oraz jej znaczenie dla rozwoju miasta”. Konferencja odbyła się w dęblińskiej Twierdzy
w 100-lecie bitwy pod Dęblinem.
• 13 października – uczestniczyłem w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie.
• 14 października – brałem udział w spotkaniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w Stężycy na Wyspie Wisła. Była to wizyta kurtuazyjna, niemniej jednak zostały poruszone lokalne problemy, w tym przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 801.
• 15 października – uroczyste podsumowanie Alertu Ekologiczo-Zdrowotnego. Uroczystość odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie.
• 15 października – uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Rady Miasta.
• 16 października ogłoszony został przetarg na ubezpieczenie majątku miasta Dęblin i jednostek podległych, termin składania ofert minął 29 października. Wpłynęło 5 ofert, trwa weryfikacja ofert.
• 17 października – brałem udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym dla jednostek samorządu terytorialnego z powiatu ryckiego, szkolenie odbyło się w dęblińskiej Twierdzy.
• 18 października – odbył się półfinał 15 Jesiennego Przeglądu Twórczości artystycznej Seniorów w Klubie Uczelnianym WSOSP. Finał odbędzie się w dniu 9 listopada br., w tym samym miejscu. Jest to impreza organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury Lublin, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Miejski Dom Kultury Dęblin, zapraszam w imieniu organizatorów.
• 21 października – uczestniczyłem w konferencji „Możliwości podejmowania współpracy oraz internacjonalizacji polsko-włoskiej w zakresie inwestycji w Lublinie oraz we Włoszech”, organizowana przez Urząd Miasta Lublin oraz Lublin Italy Foundation. W dniu 5 listopada przyjeżdża do Dęblina wiceprezes tej Fundacji Pasquale Cordiale.
• 22 października minął termin składania ofert w przetargu na zaciągnięcie przez miasto kredytu w wysokości 2.500.000 zł, zgodnie z uchwałą budżetową. Wpłynęło 5 ofert; trwa weryfikacja złożonych ofert.
• 23 października – wizyta u Wojewody Lubelskiego.
• 23 października – brałem udział w jubileuszu 5-lecia Klubu Seniora „Bliżej Siebie”.
• 24 października – konferencja podsumowująca realizację projektów unijnych w zakresie Rewitalizacji centrum miasta oraz przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości. Rewitalizację miasta oraz przebudowę targowiska miejskiego zgłosiliśmy do konkursu o Kryształową cegłę w zakresie odnowy przestrzeni publicznych; w dniu wczorajszym Komisja konkursowa wizytowała nasze miasto.
• 24 października – wpłynęła do Urzędu Miasta dokumentacja projektowa na zadanie „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk ODCINEK PILAWA – DĘBLIN”, z prośbą o wydanie opinii w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Mamy na to 30 dni. Z dokumentacją można się zapoznać u Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym. Zaprojektowana jest przebudowa obu wiaduktów w ciągu ul. Balonna wraz z odcinkiem drogi powiatowej.
• 28 października – dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stawiły się 3 osoby.
• W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzony kolejny już nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, na realizację prac w 2015 roku, w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego”, wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.
• Rozstrzygnięty został przetarg na Budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3. Termin składania ofert mijał 6 października br. Wpłynęło 6 ofert w cenie od 620.061,45 zł do 758.600,00 zł. Wybrano ofertę firmy GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej, za kwotę 620.061,45 zł, zatem mieścimy się w zaplanowanym budżecie inwestycji. Firma była wykonawcą stref sportowych na terenie naszego miasta. Umowa została podpisana w dniu 23 października i zakłada realizację zadania do dnia 14 sierpnia 2015 r.
• Zakończone zostały zadania inwestycyjne: budowa chodnika w ul. Kowalskiego – odbiór 28 października oraz odnowa rowu melioracyjnego R-1 (od ul. Spacerowej do Wieprza) – odbiór 7 października.
• 12 Terenowy Oddział Lotniskowy zlecił konserwację rowu przebiegającego od lotniska, obok os. Trapez, przez ul. Krasickiego w kierunku Wieprza (odcinek ok 1 km), prace trwają.
• Trwa przebudowa ul. Leśki oraz budowa ulic na os. Lipowa – problemy z wykonawcą, jak również budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do osiedla Stawy. Zakończenie inwestycji planowane jest w tym roku.
• Podatki lokalne na 2015 r. – zakładam zachowanie obecnych stawek podatków lokalnych i tak zostało to przyjęte do kalkulowania dochodów w projekcie budżetu na 2015 r., nie zamierzam składać żadnych projektów uchwał podatkowych, więc obowiązywałyby stawki z bieżącego roku, nowa Rada będzie miała ewentualnie czas by je zmienić (od 1 do 17 grudnia).

Rada Miasta przyjęła:
 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Dęblin za rok szkolny 2013/2014, 13 głosami „za” (jednogłośnie);
 Informację o gospodarce wodno-ściekowej miasta Dęblin w latach 2007-2014 - 12 głosami „za” (jednogłośnie).

oraz następujące uchwały:
• Nr LXVI/366/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin
na 2014 rok.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/367/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 2057/2, nr 2058/2, nr 2059/2, nr 2060/2 i nr 2061/2 przy ulicy Stawskiej w Dęblinie.
Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/368/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/369/2014 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/370/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/371/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/372/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/373/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/374/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/375/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.
• Nr LXVI/376/2014 w sprawie przyznania Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Dęblin.
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za”, jednogłośnie.

Treść podjętych przez Radę uchwał, jak również protokół z LXVI sesji (po jego zatwierdzeniu), zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.um.deblin.pl/

Powrót