r. Imieniny:
logo

TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA DĘBLIN

07.11.2014
TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA DĘBLIN

Biuro Rady Miasta w Dęblinie informuje, że:

w dniu 10 listopada (poniedziałek) 2014 r., o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej według następującego porządku:
1. Zaopiniowanie materiałów na 67. sesję Rady Miasta.
2. Sprawy różne.

w dniu 12 listopada (środa) 2014 r., o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej według następującego porządku:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.
2. Sprawy różne.

Powrót