r. Imieniny:
logo

INFORMACJA Z I SESJI RADY MIASTA DĘBLIN VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

02.12.2014
INFORMACJA Z I SESJI RADY MIASTA DĘBLIN VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

W dniu 1 grudnia 2014 r. w Ratuszu Miasta odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Miasta Dęblin, którą prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta – radny senior – Mieczysław Grobel.
Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i w głosowaniu tajnym zostali wybrani: Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin VII kadencji.
Przewodniczącym Rady Miasta Dęblin VII kadencji został Waldemar Chochowski.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Dęblin VII kadencji zostali: Andrzej Banaś i Henryk Wiejak.
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Regina Rodzik - przewodnicząca, Renata Mikusek - członek i Jerzy Sobiech - członek.
Powrót