r. Imieniny:
logo

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE BURMISTRZA ORAZ RADNYCH VII KADENCJI

02.12.2014
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE BURMISTRZA ORAZ RADNYCH VII KADENCJI Zaprzysiężenie nowej Burmistrz Dęblina oraz ślubowanie radnych Rady Miasta VII kadencji odbyło się w poniedziałek, 1 grudnia br. w Ratuszu Miejskim.

Pani Beata Siedlecka odebrała z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Arkadiusza Pawlika zaświadczenie o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta Dęblin i złożyła ślubowanie słowami: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg".
 
Wcześniej zaświadczenia o wyborze otrzymali nowo wybrani radni: Andrzej Banaś, Mariusz Ceglarski, Waldemar Chochowski, Sławomir Chomżyński, Mieczysław Grobel, Krzysztof Karbowski, Krystyna Mikusek, Renata Mikusek, Robert Pasek, Regina Rodzik, Damian Skóra, Jerzy Sobiech, Waldemar Warenica, Henryk Wiejak, Witold Zamojski.
 
Uroczystość ślubowania odbyła się w obecności zaproszonych gości- przedstawicieli władz samorządowych, wojska, miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów pracy oraz mieszkańców Dęblina.
 
W swoim przemówieniu Burmistrz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu wyborczego: mieszkańcom, którzy oddali swój głos oraz osobom szczególnie zaangażowanym w pracę komitetu. Słowa podziękowania za dotychczasowy wkładw rozwój Dęblina skierowała również do ustępującego Burmistrza Stanisława Włodarczyka.
 
Burmistrz Beata Siedlecka zapewniła, że będzie się starała wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, słuchać ich rad a także informować o rezultatach podejmowanych działań w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Powrót