r. Imieniny:
logo

II SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

04.12.2014
II SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 odbędzie się II sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Zapytania, interpelacje i wnioski.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) stanu liczbowego stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
b) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
c) wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
7. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miasta.

8. Zamknięcie sesji.

Powrót