r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE REFORMY OŚWIATY

03.02.2017
SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE REFORMY OŚWIATY W dniach 31 stycznia oraz 1 lutego br. w dęblińskich szkołach odbywały się spotkania władz samorządowych miasta Dęblin z rodzicami dzieci, które w roku szkolnym 2017/18 powinny odbyć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

W ww. spotkaniach  oprócz Radnych Rady Miasta Dęblin: Waldemara Chochowskiego, Andrzeja Banasia, Roberta Paska, Reginy Rodzik i Witolda Zamojskiego; Burmistrza Miasta Dęblin – Beaty Siedleckiej oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych uczestniczyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z gronem pedagogicznym.

Dyrektorzy w poszczególnych placówkach przedstawili rodzicom ofertę edukacyjną na kolejne lata opieki i nauki. Dalsze rozmowy dotyczyły reformy oświaty, a przede wszystkim funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Uczestnicy spotkań doszli do konsensusu. Wspólnie wypracowano zadawalające strony stanowisko. Ustalono, że w zależności od zainteresowania rodziców, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych powstaną przy liczebności przynajmniej 12 wychowanków.

Ramy czasowe obligujące miasto do podjęcia stosownych działań oraz konieczność przyjęcia jak najlepszych dla mieszkańców rozwiązań dotyczących wprowadzania reformy oświaty są powodem wskazania wyboru placówki przez zainteresowanych rodziców w tak krótkim terminie.
Powrót