r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 07.03.2018 R.

07.03.2018
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 07.03.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie

 

 

 

 

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 07.03.2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwałą nr XXXIX/223/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 07.03.2018 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIX/223/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 marca 2018 roku do 16 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin w godzinach pracy urzędu.


 

 

Powrót