r. Imieniny:
logo

IV SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

20.01.2015
IV SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wieloletniej prognozy finansowej;
b) uchwały budżetowej na 2015 rok;
c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach;
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki;
e) udzielenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ryki;
f) przystąpienia Miasta Dęblin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”;
g) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2015.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie za rok 2014.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
8. Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Miasta.
9. Zamknięcie sesji.

Powrót