r. Imieniny:
logo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT PT. „POKAZY HISTORYCZNE NA RZECZ POMOCY DAMIANOWI

29.01.2015
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT PT. „POKAZY HISTORYCZNE NA RZECZ POMOCY DAMIANOWI Burmistrz Miasta Dęblin informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta Stowarzyszenia Historycznego 8 Pułku Piechoty Legionów z siedzibą: ul. Marcina Stępnia 6, 21-150 Kock na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pt. "Pokazy historyczne na rzecz pomocy Damianowi".

Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin lub elektronicznie na adres sos@um.deblin.pl.

Informacji udziela Pani Justyna Ochota pod nr tel. (0 - 81) 883 05 51 (pok. nr 118).

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Format PDF [2,25MB]

Powrót