r. Imieniny:
logo

DĘBLIN BĘDZIE MIAŁ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

02.02.2015
DĘBLIN BĘDZIE MIAŁ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W dniu 24 listopada 2014 r. Miasto Dęblin podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Dęblina - podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 56 000 zł, z czego 47 600 zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2.

Gminy posiadające opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych zadań, w ramach programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, a także innych krajowych i zagranicznych funduszy.

Kluczowe działania objęte przyszłym możliwym dofinansowaniem to m.in.:
- termomodernizacja budynków,
- wdrażanie odnawialnych źródeł energii,
- wymiana przestarzałych pieców,
- poprawa systemu transportu i przewozu osób w obszarze gminy,
- edukacja o wpływie niskiej emisji na zdrowie człowieka.

Realizacja projektu to szansa dla miasta a szczególnie jego mieszkańców i podmiotów, działających na jego terenie, na wdrożenie konkretnych rozwiązań i faktyczną poprawę jakości powietrza w Dęblinie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączania się w przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszego miasta. Szczegóły prac będą pojawiać się na stronie internetowej www.deblin.pl.

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

Powrót