r. Imieniny:
logo

WYNIKI PODANIA OFERTY PT. „POKAZY HISTORYCZNE NA RZECZ POMOCY DAMIANOWI" DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

06.02.2015
WYNIKI PODANIA OFERTY PT. „POKAZY HISTORYCZNE NA RZECZ POMOCY DAMIANOWI" DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ Przedmiotem podania do wiadomości publicznej była oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, która w dniu 27 stycznia 2015 r. została złożona do Urzędu Miasta Dęblin przez Stowarzyszenie Historyczne 8 Pułku Piechoty Legionów z siedzibą: ul. Marcina Stępnia 6, 21 - 150 Kock.

Uznając celowość realizacji zadania, oferta została podana do wiadomości publicznej zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) na okres 7 dni tj. od 29 stycznia do 4 lutego 2015 r. Uwagi dotyczące oferty należało zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin lub elektronicznie na adres sos@um.deblin.pl.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego z oferentem zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania.

Powrót